Zwemregeling Krimpernerwaard.

26-01-2024 6 12:21 AM 07-10-2019
Nieuws » Zwemmen

Beste relatie, 

Graag breng ik u op de hoogte van de onderstaande regeling omtrent zwemlessen voor kinderen uit de gemeente Krimpenerwaard:

Vanuit de gemeente Krimpenerwaard is er een nieuwe financiële vergoeding. Dit is de regeling: ‘Tegemoetkoming zwemles voor kinderen met een beperking’. De kosten van ‘speciaal’ zwemonderwijs liggen namelijk hoger dan die van ‘regulier’ zwemonderwijs. Als tegemoetkoming in de kosten is er een eenmalige vergoeding beschikbaar. Wij informeren je graag over deze regeling en vragen jullie om deze informatie te delen met gezinnen die hier wellicht voor in aanmerking komen. 

Voor wie is deze regeling?  

Met de regeling worden ouders van kinderen die vanwege een beperking speciaal zwemonderwijs moeten volgen, ondersteund. Voorwaarde is dat het kind woonachtig is in de gemeente Krimpenerwaard en tussen de 0 en 18 jaar oud is. Of een kind speciaal zwemonderwijs moet volgen is niet altijd even makkelijk te beoordelen. Het gaat vaak om kinderen die vanwege een fysieke- of mentale beperking niet in staat zijn om de reguliere zwemlessen te volgen. Dit is bevestigd door de zwemlesaanbieder. Hierbij gaat het bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, om kinderen met een motorische beperking, beperking in horen of zien, verstandelijke beperking, stoornis in het autistisch spectrum, epilepsie of groeiachterstand. Sta jij ervoor open om in de toekomst ‘speciaal’ zwemonderwijs aan te bieden? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Debby de Graaf via: ddegraaf@teamsportservice.nl of 06–38925720

Wat houdt de regeling in?  

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kosten van de speciale zwemlessen, met een maximum van 750 euro. Belangrijk om te weten is dat deze tegemoetkoming eenmalig kan worden toegekend. De tegemoetkoming zwemles voor kinderen met een beperking is een extra regeling en kan, in tegenstelling tot de reguliere ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, ongeacht het gezinsinkomen aangevraagd worden. 

We vragen jullie om deze waardevolle informatie te delen met gezinnen die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling. Samen streven we ernaar dat alle kinderen, ongeacht hun situatie, de kans krijgen om zwemles te volgen. Ouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen contact opnemen met Buurtsportcoach Debby de Graaf via ddegraaf@teamsportservice.nl of 06–38925720.  

Afbeelding met fles, teken, zwart, stoppen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ga voor meer informatie naar: Tegemoetkoming zwemles kinderen beperking - Team Sportservice Krimpenerwaard 

Met vriendelijke groet,

Joey Toet

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur

Mobiel: 0655008856    Algemeen: 0174 244 940
zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

Rivium Quadrant 207b
2909LC Capelle aan den IJssel
jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving    Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving    Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving 

https://www.isvgouda.nl/nieuws

Laatste nieuws

Zwemregeling Krimpernerwaard.

Zwemregeling regio Krimpenerwaard.

» lees meer

Agenda - Tafeltennis


WOENSDAG 21 FEBRUARI


0 9:00  -  11:00  -  Tafeltennis 50+  recreanten  Gastheer: Piet den Brok
© ISV Gouda 2010 | Design: De Goudse Wolf