ISV GOUDA

 

Het bestuur van de ISV wenst alle leden, vrijwilligers en donateurs, een gezond en voorspoedig 2021. Nu liggen al onze activiteiten stil, maar we hopen in het nieuwe jaar elkaar weer te ontmoeten en kijken we er naar uit, om samen weer te mogen sporten. Vanaf 9 februari wordt er bekeken of de huidige maatregelen versoepeld kunnen worden. 

 

ISV Gouda biedt badminton, tafeltennis, zwemmen, stoelen yoga/gym en sport -en spelactiviteiten zowel voor mensen met, als mensen zonder lichamelijke beperking.

 

Bij ISV GOUDA bepaalt u zelf:
- uw  tempo en inzet
- of u recreatief wilt sporten of aan wedstrijden en competitie wilt deelnemen.

Kortom, kunt u niet of slechts tijdelijk terecht bij een reguliere sportvereniging? Dan biedt ISV Gouda de uitkomst. Bij ons kunt u gewoon terecht.


U bent welkom bij ISV Gouda!

Komt u  gerust eens langs en bezoek één van onze sportactiviteiten in onze eigen accommodatie. Bevalt dat, dan kunt u 4 keer gratis met ons mee doen.

U kunt overigens ook elke veertien dagen bij ons klaverjassen en sjoelen. Zie hiervoor de pagina "Ontspanning" .

 

Wij zijn aangesloten bij: PCGH (Patiënten Contact Groene Hart)  www.pcgh.nl

 

Noot:
Voor mensen met een verstandelijke beperking verwijzen wij u graag naar: De Klup.  www.deklupgouda.nl

  

 

Links;

         

© ISV Gouda 2010 | Design: Komplot.com