Zwemmen 

Zwemmen, een verfrissende en sportieve bezigheid. Voor alle leeftijden.
 

Op zaterdagochtend zwemmen we in het Groenhovenbad. Eerst een uur voor de kinderen, daarna een uur voor de volwassenen. Er is deskundige begeleiding en er zijn vrijwilligers die meehelpen. Bij de kinderen is er voor ieder kind een ouder of begeleider. Het behalen van een zwemdiploma of –certificaat is mogelijk. Het laatste kwartier is er vrij zwemmen en spelen. In het tweede uur zwemmen de volwassenen.

Er zijn twee liften. De zwemmer kan, indien hier behoefte aan is, met de badrolstoel en lift in en uit het water komen.


Junioren zwemmen op zaterdag van   09:15 - 10:15

Senioren zwemmen op zaterdag van  10:15 - 11:15

 

Momenteel is er een ledenstop voor het jeugdzwemmen en voor het volwassenen zwemmen.

We plaatsen geen nieuwe leden meer op de wachtlijsten voorlopig. 

 

Beste zwemleden van ISV,

 

Wees u ervan bewust dat het virus niet weg is, maar als we ons goed houden aan de regels van de overheid en de richtlijnen van het verantwoordzwemmen protocol dan kan er op een veilige manier gezwommen worden.

 

Het protocol ziet er als volgt uit; (6-10-2020)

 

 • Neem de regels in de bijlage (1) goed door;
 • Heeft u de bijlage goed doorgelezen en besluit u om te komen zwemmen, dan meldt u zich aan via zwemmen@isvgouda.nl of tel. 0683551744. Wij zwemmen tussen 09:30 en 10:30 voor de jeugd en tussen 10:30 en 11:30 voor de volwassenen. Voor de jeugd geldt, één begeleider per kind. De begeleider gaat ook mee het water in. Twee begeleiders kan alleen bij uitzondering.
 • In de hal en de kleedkamers dient u een mond/neus kapje te dragen. Aangekomen bij het bad mag het kapje af.
 • Momenteel mag er niet gedoucht worden. Het toilet kan worden gebruikt.
 • Er zijn geen restricties meer wat het aantal personen in het doelgroepen bad betreft, echter er dient zoveel mogelijk afstand worden gehouden 1,5 meter. Ook de  jeugd 13 - 18 jaar dient 1,5 meter afstand te houden in en buiten het bad ten opzichte van volwassenen. 
 • Wij willen echter extra voorzichtigheid betrachten en houden het aantal zwemmers beperkt. We houden een presentielijst bij (verplicht in geval van calamiteiten) en kunnen op deze manier eventueel een roulatiesysteem toepassen. 
 • Indien akkoord, dan komt u op de afgesproken tijd (15 minuten voor aanvang), als u te laat bent dan hebt u in principe geen toegang meer.
 • Verzamelen op het plein voor het zwembad. Thuis heeft u van het toilet gebruik gemaakt, uw handen gewassen en alvast uw badkleding aangetrokken.
 • U wordt door een vrijwilliger naar binnen geroepen en U wordt nogmaals gevraagd, of u niet verkouden bent, koorts heeft, of in aanraking bent geweest met corona patiënten, ook met uw naaste familieleden. U krijgt een ontsmettingsmiddel om uw handen te desinfecteren. Mensen die minder mobiel zijn kunnen van de lift en/of de hellingbaan gebruik maken.
 • U gaat onder begeleiding naar de kleedkamers, voor binnenkomende zwemmers, schuin tegenover de tourniquet voor de heren en rechtsaf voor de dames. De rolstoelgebruikers hebben voorrang tot de kleedruimtes. De overige zwemmers kunnen gebruik maken van een kleedhokje. Niet alle kleedhokjes kunnen gebruikt worden, ook hier is de 1,5 m regel van toepassing.
 • Er mag niets worden achtergelaten in de kleedruimtes, dus neem een weekendtas mee om uw kleding in op te bergen en een plastic zak voor uw natte badkleding. De eventuele rolstoel gaat ook mee naar het bad, waar de overstap naar de tillift gemaakt kan worden.
 • U gaat met uw kleding en eventuele rolstoel onder begeleiding naar het bad via een vaste aangegeven route. Daar deponeert u uw tas op een vastgestelde plek en blijft u op die plek wachten tot u wordt uitgenodigd om het water in te gaan. Mensen die gebruik moeten maken van de zwemliften nemen op de bankjes rechts van de liften plaats.
 • U wordt door een vrijwilliger uitgenodigd om het water in te gaan. Mensen die hulp nodig hebben gaan op uitnodiging naar de lift of de takel-lift. Er mogen twee mensen tegelijk op de lift staan maar wel rug aan rug.
 • In het bad dient u tijdens de sportuitoefening afstand tot elkaar te houden. Wees echter voorzichtig en houdt ook afstand tijdens het uitrusten aan de kant.  
 • Er zal zoveel mogelijk vanaf de kant door de zweminstructeurs worden geïnstrueerd. De geplastificeerde zweminstructies (voor de jeugd) zijn daarbij een hulpmiddel.
 • Nog niet alle spelmaterialen zijn beschikbaar, maar ballen mogen gebruikt worden.
 • Na het zwemmen – kan er niet meer gedoucht worden - (we stoppen ongeveer vijf minuten voor tijd) gaat u met uw tas met eigendommen onder begeleiding direct naar de kleedruimte voor uitgaande zwemmers, waar u zich kunt omkleden. Mensen gebonden aan een rolstoel, gaan met de badrolstoel naar de kleedruimte. Uw gewone rolstoel wordt door een medezwemmer of een vrijwilliger achter u aangebracht.
 • U vertrekt daarna naar de uitgang, waar u buiten op het plein voor het zwembad kunt wachten op een medezwemmer. Mensen die minder mobiel zijn worden verzocht van de hellingbaan gebruik te maken.
 • Een kopje koffie is niet meer mogelijk in het restaurant.

 

U wordt vriendelijk doch dringend verzocht zich aan het protocol te houden.

Mocht u het nog niet aandurven om te komen zwemmen, dan respecteren wij dat vanzelfsprekend. 

Met sportieve groet,

ISVgoudalogo.bmp

Namens het ISV-bestuur,

Stephan Graalman

 

© ISV Gouda 2010 | Design: Komplot.com