Gevraagd

Diverse vrijwilligersfuncties;

 

Badminton

Vrijwilliger voor het begeleiden van een klein groepje badmintonners op de donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur, tegen een kleine vergoeding.

 

Algemeen

Wij zijn op zoek naar bestuurders die zitting willen nemen in ons Stichtingsbestuur/ISV verenigingsbestuur.

Wij zoeken op korte termijn een secretaris. (m/v)

 

 

Taken secretaris;

·        Agenderen en notuleren vergadering bestuur en stichting

·        Agenderen en notuleren algemene ledenvergadering bestuur en stichting

·        De vereniging vertegenwoordigen in contacten met derden zowel voor vereniging als stichting

·        Correspondentie naar en van derden vereniging en stichting (zo dit niet al geschiedt per e-mail)

·        Berichten aan de leden verzenden per e-mail door de tweede secretaris in opdracht van de secretaris

·        Lid van de technische commissie (vervult hierbij ook de functie van secretaris) 

·        Schaduw beheer E-mail adressen, leden, donateurs, vrijwilligers en overige contacten

·        Op verzoek overzichten laten maken van de Sportsecties door de tweede secretaris t.b.v. de trainers en vrijwilligers

·        Ledenmutaties door geven aan de Ned. Gehandicapten Sport Organisatie.

·        De secretaris wordt geacht regelmatig de sportactiviteiten te bezoeken.

Urenbelasting per week, gemiddeld 2 uur.

 

 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie, schrijf naar info@isvgouda.nl of neem kontakt op met één van de personen vermeldt bij "Bestuur en Commissies"

Agenda - CVA


DINSDAG 22 JUNI


18:00 - 19:00  - CVA  Sport en spel o.l.v. Sandra Rutjens-Huibers en Wilma Aantjes-Steenbergen
© ISV Gouda 2010 | Design: De Goudse Wolf