Gevraagd

Diverse vrijwilligersfuncties;

 

Algemeen

Wij zijn op zoek naar bestuurders die zitting willen nemen in ons Stichtingsbestuur/ISV verenigingsbestuur.

Wij zoeken op korte termijn een voorzitter en een secretaris. (m/v)

 

Taken voorzitter;

·        Leiding geven aan de vergaderingen van het bestuur van de vereniging en stichting.

·        Voorzitten van de jaarvergadering van de vereniging.

·        Het naar buiten treden voor de vereniging bij officiële gelegenheden van de gemeente Gouda

·        Het stimuleren van nieuwe activiteiten voor de vereniging in samenspel met de leden en passen binnen de sportieve activiteiten van de mensen met een beperking.

·        Nieuwe wegen behandelen voor meer naamsbekendheid van ISV.

·        Vraagbaak zijn voor leden en bestuur.

·        Schenkingen en andere vormen van bijdrage aan de vereniging stimuleren via het ANBI traject.

·        De voorzitter wordt geacht regelmatig de sportactiviteiten te bezoeken.

Er wordt ongeveer om de 6 weken vergaderd. Gedurende de zomermaanden (juli tot september) wordt er in principe niet vergaderd. Urenbelasting per week, gemiddeld 1,5 uur.

 

Taken secretaris;

·        Agenderen en notuleren vergadering bestuur en stichting

·        Agenderen en notuleren algemene ledenvergadering bestuur en stichting

·        De vereniging vertegenwoordigen in contacten met derden zowel voor vereniging als stichting

·        Correspondentie naar en van derden vereniging en stichting (zo dit niet al geschiedt per e-mail)

·        Berichten aan de leden verzenden per e-mail door de tweede secretaris in opdracht van de secretaris

·        Lid van de technische commissie (vervult hierbij ook de functie van secretaris) 

·        Schaduw beheer E-mail adressen, leden, donateurs, vrijwilligers en overige contacten

·        Op verzoek overzichten laten maken van de Sportsecties door de tweede secretaris t.b.v. de trainers en vrijwilligers

·        Ledenmutaties door geven aan de Ned. Gehandicapten Sport Organisatie.

·        De secretaris wordt geacht regelmatig de sportactiviteiten te bezoeken.

Urenbelasting per week, gemiddeld 2 uur.

 

Zwemmen

Zwemvrijwilligers die in het water de kinderen met hun ouders/begeleiders willen helpen op aanwijzingen van het fysioVisiq team.

 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie, schrijf naar info@isvgouda.nl of neem kontakt op met één van de personen vermeldt bij "Bestuur en Commissies"

Agenda - Tafeltennis


MAANDAG 2 OKTOBER


20:00  -  23:00  -  Tafeltennis (Najaars competitie en Training)

Gastheer: Lex Lakerveld

ISVGouda 1 - Kwiek 5

‚ÄčISVGouda 2 - NTTC 3

‚ÄčISVGouda 2 - Diveko 2  (DUO)


© ISV Gouda 2010 | Design: Komplot.com